Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘คำคมรักแฟน’

กลอนกวนๆ ข้อปฏิบัติเฉพาะคนโสด

posted by:

โสด

 

ข้อปฏิบัต เฉพาะคนโสด เมื่อเจอคนมีคู่

อดทน ปล่อยวาง

ช่างแม่ แย่งมาเรย

(เพิ่มเติม…)