Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘คติธรรม’

คติสอนใจ ทำดีจะกลัวอะไร คิดดีก็ดีไป คิดร้ายก็เข้าตัว

posted by:

กลอนสอนใจ

ถ้าคุณทำดี จะกลัวอะไร

คิดดีก็ดีไป คิดร้ายก็เข้าตัว ดีแต่จับผิด เขาไปทั่ว

ร้อนรนทุกข์ใจ เพราะกลัว

ตัวทำตัว หมองมัว กรรมตาม

หันมามอง ดูตัวท่าน กันก่อนไหม

ทำยังไง ทำให้ใคร ก็ได้อย่างนั้น

ทำเขาเจ็บ ทำเขาร้าว ก็เท่ากัน

กรรมใครทำ ผลชองกรรม ก็รับไป

Cr.ตามภาพ

กลอนสอนใจ อย่าสนใจว่าคนอื่นจะมองเรายังไง

posted by:

กลอนเศร้า

บางครั้งเราก็ไม่ต้องสนใจว่า

คนอื่นจะมองเราไม่ดียังไง

แค่คนที่เรารัก และรักเรา

รู้ว่า เราเป็นยังไง ก็พอแล้ว

Cr.ตามภาพ

คติธรรม รู้ผิด ผู้ถูก แต่ไม่รู้ตัวก็ไร้ประโยชน์

posted by:

กลอนFacebook

รู้ผิด รู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว

แต่ถ้าไม่รู้ตัว

ก็คงไม่มีประโยชน์ อะไร

Cr.ตามภาพ

กลอนอกหัก ถ้าไม่มั่นใจ ก็ไม่ต้องสู้

posted by:

ถ้า ไม่มั่นใจ ก็ไม่ต้องสู้ ถ้า ไม่อยากอยู่ ก็เดินกลับหลัง

ถ้า ไม่เชื่อใจ ก็ไม่ต้องจริงจัง ถ้า อยากอยู่ลำพัง ก็ไม่ต้องมีใคร

ถ้า คิดว่าไม่ดี ก็จงหยุด ถ้า มันถึงที่สุด ก็อย่าฝืน (เพิ่มเติม…)

กลอนสอนใจ เศษสตางค์ มีค่ากับคนบา่งคน

posted by:

เศษ สตางค์… มีค่า กับ ร้านบางร้านและ ขอทาน ที่ขัดสน

เศษ วินาที … มีค่า กับการ แข่งขัน ที่ต้องการวัดผล ด้วย เวลา

เศษ ธุลีดิน…. มีค่า เมื่อทับถมจนป็นแผ่นดิน หรือ ภูเขา ที่สูงเสียดฟ้า แต่….

เศษใจ ที่เธอให้มา ไม่เคยมีค่า

และ อยากบอกว่า ไม่ต้องการเป็น

คติธรรม ไปที่ชอบๆ ก็ต้องฝึกเอา

posted by:

คติธรรม

ไปที่ชอบๆ ที่ต้องฝึกเอา

จะเข้าท้อง จะเป็นเทวดา

จะเป็นพรหม หรือจะไม่เกิด

ก็ฝึกเอา ไม่ใช่ให้คนมา

บอกตอนตายให้ไปที่ชอบๆ

ไม่ได้ฝึกมาก็ไปไม่ได้

Cr.ตามภาพ

กลอนสอนใจ โอกาส มีไว้แก้ตัว ไม่ใช่ เคยตัว

posted by:

แก้ตัว

กลอนสอนใจ โอกาส

มีไว้แก้ตัว ไม่ใช่ เคยตัว

 Cr.ตามภาพ

กลอนอกหัก เกิดมาเพื่อให้เรารัก ไม่ได้รักเรา

posted by:

ความเหงา อาจทำให้รู้สึกอ้างว้าง

แต่มันไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวด จง”รัก”ในขอบเขตที่จะรักได้

เพราะบางคน เกิดมา เพื่อให้เรารัก

แต่….ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเรา

กลอนสอนใจ เสียใจได้ แต่อย่านาน

posted by:

เสียใจ

เสียใจได้จงเสียใจ

แต่ถ้าเสียใจนานไป

จะหลายเป็นเสียเวลา

Cr.ตามภาพ