Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘คติคนทำงาน’

คติคนทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็วกว่า

posted by:

กลอนคนทำงาน

เมื่อถึงวัยทำงาน

ใครเก็บเงินก่อน

รวยเร็วกว่า

และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ

ชีวิตที่ไม่มีหนี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด

Cr.ตามภาพ

กลอนภาษาอังกฤษ ข้อคิดคนทำงาน

posted by:

If you want to make

your job more enjoyable

work harder

 ถ้าหากคุณต้องการให้งานของคุณ

เป็นเรื่องน่าสนุกมากขึ้น

ก็ให้ทำงานหนักมากขึ้น

กลอนคนทำงานตอนล้มย่ำยี ตอนมีอิจฉา

posted by:

ตอนกูล้ม

ตอนกูล้มมึงย่ำยี

ตอนกูมี มึงอิจฉา

นิล่ะน๊า

เพื่อนร่วมงาน

(เพิ่มเติม…)

คำคมคนทำงาน

posted by:

อ่อนน้อม

(เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ เมื่อวานยังผ่านไปได้วันก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกัน

posted by:

กำลังใจ

(เพิ่มเติม…)