Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘กลอนสู้ชีวิต’

คติธรรม ขอบคุณความไม่มี ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้

posted by:

คติธรรม

ขอบคุณความไม่มี ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้

ขอบคุณความยากจน ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ

ขอบคุณความล้มเหลว ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม…)

กลอนสอนใจ ใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา

posted by:

กลอนสอนใจ

อย่าอิจฉาคนอื่น

แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่น

อิจฉา

Cr.ตามภาพ

กลอนสู้ชีวิต อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่

posted by:

เริ่มต้นใหม่

อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่

และอย่าแคร์สายตาใคร

ตราบเท่าที่เรา

ยังหายใจด้วยจมูกของเราเอง

Cr.ตามภาพ

กลอนสอนใจ อย่าเชื่อว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ลงมือทำ

posted by:

กลอนอกหัก

อย่าเชื่อว่า เราทำไม่ได้ ถ้าหากยังไม่ได้ลงมือทำ

อย่ท้อแท้ ตราบใดที่ เรายังไม่ได้พยายาม

อย่าสิ้นหวัง ตราบใดที่ เรายังมีลมหายใจอยู่

เรายังมีหวัง จงอย่า ทำลายความหวัง

อย่าดูหมิ่นตัวเองว่า เราทำไม่ได้

Cr.ตามภาพ

กลอนกำลังใจต้นไม้ใหญ่ ล้วนเคยเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุด จงอย่าท้อหากกำลังนับหนึ่ง

posted by:

กลอนกำลังใจ

ต้นไม้ใหญ่ทุกต้น

เคยเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุด

จงอย่าท้อใจ

หากเรากำลังเริ่มต้น นับหนึ่ง (เพิ่มเติม…)

กลอนสอนใจ เรือชีวิตยังต้องล่องต่อไป ตราบที่มีลมหายใจ

posted by:

กลอนกวนๆชีวิตก็เหมือนเรือในทะเล

เจอคลื่นลมซัดโซเซ อ่อนไหว

เรือชีวิต ก็ยังคงต้องล่องต่อไป

ตราบที่ยังมี ลมหายใจ

จงประคองเรือไว้อย่าให้จม (เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ ชีวิตคนเราต้องมีท้อบ้าง แต่ยังไม่ตาย ก็ลุกขึ้นสู้ใหม่

posted by:

กลอนกำลังใจ

ชีวิตคนเรา

มันก็ต้องมีท้อบ้าง อะไรบ้าง

แต่ถ้ายังไม่ตาย (เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ คนเราไม่อับจนเสมอไปหรอก ต้องมีวันนึงเป็นของเรา

posted by:

ต้องมีวันที่เป็นของเรา

คนเราไม่อับจน

กับหนทางเสมอไปหรอกนะ

ให้เชื่อ อย่างนึง เถอะนะว่า (เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ เราเรียนรู้ที่จะให้ เพราะเราเคยไม่มีมาก่อน

posted by:

กลอนกำลังใจ

เราเรียนรู้ที่จะให้

ไม่ใช่เพราะเรา มีเหลือมากมาย

แต่เรียนรู้ที่จะให้เพราะ

รู้ดีว่าการไม่มีมันเป็นอย่างไร