Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘กลอนบอกลา’

กลอนแรงๆ ผู้หญิงน่ากลัวตอน โมโหหึง กับ โมโห หิว

posted by:

ผู้หญิงน่ากลัว

กลอนแรงๆ ผู้หญิงน่ากลัวตอน

โมโหหึง กับ โมโห หิว (เพิ่มเติม…)

รวมกลอนน้อยใจ

posted by:

เขาไม่สนใจ

เขาไม่สนใจ

คิดง่ายๆคือ

เราไม่สำคัญ

(เพิ่มเติม…)

กลอนรัก รู้ว่ารักก็สายไปแล้ว

posted by:

รัก

บางคน เพิ่งรู้สึกผิด

เพราะตอนมีสิทธิ์

ไม่คิดจะใส่ใจ

(เพิ่มเติม…)