Date
Breast Cancer Ribbon

คำคมจากละคร คิดอะไรไม่ออกก็ใช้ความรู้สึกตัดสิน

posted by:
Pooja Ja

สเตตัสบาดใจ

บางอย่าถ้าคิดอะไรไม่ออก

ก็ใช้ความรู้สึกตัดสินแทน อย่าน้อยมันก็มาจากความรู้สึกของเราเอง

คำคมจากละคร ลูกศร ทรายสีเพลิง

hr

กลอนอกหัก คนบางคนทำร้ายกันด้วยการหายไปเฉยๆ

posted by:
Pooja Ja

กลอนมาใหม่

คนบางคน

ทำร้ายความรู้สึกใครอีกคน

ด้วยการหายไปเฉยๆ MORE

hr

กลอนรัก ความรักต้องมองตา ไม่ใช่มองจอ

posted by:
Pooja Ja

กลอนสอนใจ

สเตตัสแรงๆ รักจะเกิดม่ันต้องมองตา MORE

hr

กลอนสอนใจ กฎของกระจก คือสะท้อนกลับมา

posted by:
Pooja Ja

กลอนมาแรง

กฏของกระจก คือการสะท้อนกลับมา

แต่กฏของเวลา

คือการไม่ย้อนกลับไป

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนโดนๆผู้หญิงสวยทุกคนตอนมองตัวเองในกระจก

posted by:
Pooja Ja

สเตตัสบาดใจ

เมื่อผู้หญิงสวยมองกระจก พวกเธอมักจะเชื่อเป็นตุเป็นตะ

ว่าภาพในกระจกนั้นคือตัวเธอจริงๆ

ทว่าผู้หญิงไม่สวยรู้ดีว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น MORE

hr

กลอนโดนๆชีวิตคือการค้นหาตัวเอง

posted by:
Pooja Ja

คติธรรมวันพระ

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวตน แต่มันคือ

การสร้างตัวตนขึ้นมาต่างหาก

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนสอนใจ ชีวิตเหมือนจักรยาน ต้องรักษาสมดุล

posted by:
Pooja Ja

คำคมแรงๆ

ชีวิตก็เหมือนกับการขึ่จักรยาน

ซึ่งสมดุลจะคงอยู่ได้

ถ้าเรายังเคลื่อนที่ไป

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนกวนๆไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง ให้คนอื่นเข้ามาดูแลบ้าง

posted by:
Pooja Ja

เก่ง

ไม่ต้องเเก่งไปทุกอย่าง

เปิดโอกาส ให้มีคนเข้ามา

ดูแลบ้างก็ได้

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนอกหัก การบอกรักเค้าแค่อาจรับรู้

posted by:
Pooja Ja

บอกรัก

การบอกเค้าอาจแค่รับรู้

แต่ไม่ได้แปลว่าจะรับรัก

Cr.ตามภาพ

hr
hr