Date
Breast Cancer Ribbon

กลอนสอนใจ ความรักไม่ยั่งยืนอย่าโทษ คนอื่น

posted by:
Pooja Ja

กลอนดีๆ

เวลาความรัก ไม่ยั่งยืน

คนเราก็เอาแต่โทษโน้น โทษนี่ ทุกอย่างบนโลก

เอามาเป็นเหตุผล ให้ตัวเองพ้นผิดกันได้หมด

ก็เลยมีแต่ คน ถูก ฉันถูก

Cr.ตามภาพ

hr

คติเตือนใจ จนเพราะสองตัวล่าง เป็นลูกจ้างเพราะสามตัวบน

posted by:
Pooja Ja

กลอนอกหัก

จนเพระสองตัวล่าง

เป็นลูกจ้าง เพราะสามตัวบน MORE

hr

กลอนสอนใจ เคยหยุดคิดสักครั้งไหม ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

posted by:
Pooja Ja

กลอนอกหัก

เคยหยุดคิดสักครั้งมั้ย ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

เพื่ออะไร เพื่อใคร

แล้วตัวเราอยู่ตรงไหน

ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้ว ใช่ไหม

Cr.ตามภาพ

hr

คติธรรม สิ่งที่ยากที่สุดคือการจักการกับความรู้สึกตัวเอง

posted by:
Pooja Ja

กลอนสอนใจ

คติธรรม สิ่งที่ยากที่สุดคือการจักการกับความรู้สึกตัวเอง

hr

กลอนอกหัก สำหรับเราเค้าคือคนที่ อยากคุยด้วยทุกวัน

posted by:
Pooja Ja

กลอนรัก

สำหรับเค้า เราคือคนที่คุยด้วยเฉยๆ

แต่สำหรับเรา

เค้าคือคนที่อยากคุยด้วย ทุกๆวัน

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนแรงๆ รักได้ก็เกลียดได้เหมือนกัน

posted by:
Pooja Ja

สเตตัสFB

อย่าคิดว่ารักแล้วจะเกลียดไม่ได้

คนไม่ใช่ควาย

รักได้ก็เกลียดได้เหมือนกัน

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนรัก คนที่ให้อภัยที่ง่ายที่สุดคือคนที่เรารัก

posted by:
Pooja Ja

กลอนสอนใจ

คนที่ให้อภัยเราง่ายที่สุด คือคนที่รักเรา ที่สุด

แต่คนที่ให้อภัยเรายากที่สุด

คือคนที่เคยรักเรา ที่สุด MORE

hr

กลอนสอนใจ การพบเจอกัน คือกรรมที่ร่วมกันมา

posted by:
Pooja Ja

คติธรรม

การพบเจอกันนั้น ไม่ใช่เหตุบังเอิญ

หากแต่เป็นบุญ กรรม วาสนาที่สร้างกันมา

เมื่อมีวาสนาแม้ไม่อยากเจอ ก็ต้องเจอ

เมือหมดวาสนา แต่ไม่อยากจาก ก็ต้องจาก

วันนี้ยังมีกัน และกันอยูเคียงข้าง

ก็จงดูแลให้ดีที่สุด ทำให้เต็มที่ที่ได้พบกัน

เพราะเมื่อถึงเวลาต้องจากกัน

ต่อให้ยอมแลกทั้งชีวิต

ก็ไม่มีทางได้กลับคืนมา

Cr.ตามภาพ

hr

กลอนเลิก ไม่พูดบอกเลิก แต่การกระทำต่างหากที่เลิก

posted by:
Pooja Ja

กลอนแรงๆ

มีบางคนบอกว่า ชีวิตไม่เคยบอกเลิกใคร

ฟังดูดี แต่การไม่บอกเลิกใคร

เขาแค่ไม่พูก แต่เขาทำ

Cr.ตาภมาพ

hr

กลอนสอนใจ เรียนมันเหนื่อยคนหาเงินให้ เหนื่อยกว่า

posted by:
Pooja Ja

กลอนแรงๆ

เรียนมันเหนื่อย แต่คนที่ส่งกูเรียน

เขาเหนื่อยกว่าหลายเท่า

Cr.ตามภาพ

hr