Date
Breast Cancer Ribbon

Archive for the ‘กลอนรูปภาพ’ Category

กลอนรัก ถ้าร้อนให้เปิดแอร์ถ้าอยากมีคนดูแลให้เปิดใจ

posted by:

เปิดใจ

ถ้าร้อนให้เปิดแอร์

ถ้าอยากมีคนดูแล (เพิ่มเติม…)

กลอนแรงๆเบื่อผู้หญิงดีๆ

posted by:

กลอนแรงๆ

ถ้าเบื่อผู้หญิงดีๆ

ก็ไปแดก (เพิ่มเติม…)

กลอนกวนๆ

posted by:

กลอนเจ็บๆ

(เพิ่มเติม…)

กลอนสันดานผู้ชายต่อหน้ามันยังทำให้ผิดหวัง แล้วลับหลังล่ะ

posted by:

ต่อหน้า

ต่หน้า ยังทำให้ผิดหวัง

แล้วลับหลัง จะหวังอะไรได้

Cr.ตามภาพ

กลอนชีวิตคู่ เรื่องบางเรื่องไม่ต้องให้คนทั้งโลกเข้าใจ

posted by:

เรื่อง

เรื่องบางเรื่อง

ไ่ม่ต้องให้คนทั้งโลกเขาใจ

แค่เรากับเขาเข้าใจกันแค่นั้นพอ

(เพิ่มเติม…)

คติสอนใจ

posted by:

แง่คิด

กลอนแรงๆผู้หญิงชอบผู้ชายตลกไม่ใช่ขี้เก๊ก

posted by:

ขี้เก๊ก

ผู้หญิงส่วนมาก

เค้าชอบผู้ชายตลก

ไม่ใช่ผู้ชายขี้เก๊ก

(เพิ่มเติม…)

กลอนอดทนเพื่ออะไร

posted by:

รอเพื่ออะไร

บางคนรักเพื่อลืมอีกคน

แต่บางคน อดทน

เพื่อรออีกคนกลับมา

(เพิ่มเติม…)

กลอนอกหัก รักแต่ไม่อยากครอบครองมีด้วยหรอ

posted by:

ปากไม่ตรงกับใจ

มีด้วยหรอไม่อยากครอบครอง

ทำใจได้จริงๆหรอ

ที่เห็เค้าเคียงคู่กับคนอื่น

(เพิ่มเติม…)

กลอนเจ็บๆถ้ารักกันจริงคงไม่ปล่อยให้เราวิ่งตาม

posted by:

ถ้ารักกันจริงคงไม่ทิ้งกัน

ถ้าเค้ารักเราจริง

เค้าคงจะไม่ปล่อยให้เราวิ่งตาม

(เพิ่มเติม…)