Date
Breast Cancer Ribbon

Archive for the ‘กลอนรูปภาพ’ Category

คติสอนใจ

posted by:

แง่คิด

กลอนแรงๆผู้หญิงชอบผู้ชายตลกไม่ใช่ขี้เก๊ก

posted by:

ขี้เก๊ก

ผู้หญิงส่วนมาก

เค้าชอบผู้ชายตลก

ไม่ใช่ผู้ชายขี้เก๊ก

(เพิ่มเติม…)

กลอนอดทนเพื่ออะไร

posted by:

รอเพื่ออะไร

บางคนรักเพื่อลืมอีกคน

แต่บางคน อดทน

เพื่อรออีกคนกลับมา

(เพิ่มเติม…)

กลอนอกหัก รักแต่ไม่อยากครอบครองมีด้วยหรอ

posted by:

ปากไม่ตรงกับใจ

มีด้วยหรอไม่อยากครอบครอง

ทำใจได้จริงๆหรอ

ที่เห็เค้าเคียงคู่กับคนอื่น

(เพิ่มเติม…)

กลอนเจ็บๆถ้ารักกันจริงคงไม่ปล่อยให้เราวิ่งตาม

posted by:

ถ้ารักกันจริงคงไม่ทิ้งกัน

ถ้าเค้ารักเราจริง

เค้าคงจะไม่ปล่อยให้เราวิ่งตาม

(เพิ่มเติม…)

กลอนอกหัก ไม่ชอบอย่าชวนคุย

posted by:

ไม่รักอย่ากั๊ก

ถ้าไม่ชอบ

ไม่ชวนคุยหรอก

(เพิ่มเติม…)

กลอนขอโทษ ไม่ได้หมายความใครผิด

posted by:

ขอโทษ

(เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ แพ้อย่าอ่อนแอ ให้ใครเห็น

posted by:

เพลง

(เพิ่มเติม…)

กลอนแรงๆวันหลังจะด่ากรุณาด่าตรงๆ

posted by:

เจ็บ

(เพิ่มเติม…)

กลอนเป็นโสดลัลล้า สบายใจดี

posted by:

โสด

(เพิ่มเติม…)