Date
Breast Cancer Ribbon

Archive for the ‘กลอนรูปภาพ’ Category

กลอนแอบรัก ไม่ต้องการคน like แต่ต้องการคนรู้

posted by:

like

(เพิ่มเติม…)

กลอนภาษาอังกฤษ คุณไม่ได้รักหญิงสาวเพราะเธอสวย แต่เธอสวย เพราะคุณรักเธอ

posted by:

กลอนภาษาอังกฤษ

(เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ ยิ่งใหญ่เสมอ

posted by:

กำลังใจ

(เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ ทุกคนมีปัญหา ใครจะซ่อนมันเก่งก็เท่านั้น

posted by:

มุกเสี่ยวๆ

(เพิ่มเติม…)

คติสอนใจคนที่ทิ้งเราไในวันที่รู้สึกแย่

posted by:

อารมณ์เศร้า

(เพิ่มเติม…)

คำคมโดนๆ ต่างคนต่างรอ

posted by:

จบ

(เพิ่มเติม…)

กลอนความรัก สิ่งที่ทำให้เราเจอกันคือ พรหมลิขิต

posted by:

กลอนรัก

(เพิ่มเติม…)

กลอนความรัก การขอโทษ ไ่ม่ทำให้ความผิดหมดไป

posted by:

กลอนความรักหวานๆ

 

(เพิ่มเติม…)

สถานะ คนรักกันมองข้ามสิ่งเล็กๆไปบ้าง

posted by:

กลอนความรัก

(เพิ่มเติม…)

สถานะบาดใจ

posted by:

สถานะบาดใจ