Date
Breast Cancer Ribbon

คำคมสอนใจ จงมีความหวังดี ต่อผู้อื่นเหมือนกับสะพาน

posted by:
Pooja Ja

คำคมสอนใจ

เราจงมี ความหวังดี ต่อผู้อื่นเหมือนกับสะพาน

หน้าที่ของสะพาน คือ แบกรับน้ำหนัก

และทำใหู้้คนเดินผ่านไได้อย่างปลอดภัย

แม้จะไม่มีอะไรที่ันได้รับนอกจากการเหียบย่ำ

แต่นั่นคือเครื่องหมายของหัวใจที่บริสุทธิ์

และเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ในฐานะผู้ให้

Cr.ตามภาพ

Comments

comments

Leave a Reply