Date
Breast Cancer Ribbon

คำคมกำลังใจ

posted by:
Pooja Ja

กลอนกำลังใจ

อย่าทำชีวิตให้ยุ่งยาก

คิดถึงใครสักคน โทรหาเค้าซิ

อยากพบใครสักคน นัดเจอเค้าซิ

อยากจะให้คนอื่นเข้าใจ พยามอธิบายหน่อย

เมื่อคุณสงสัย แค่ถาม

หกไม่ชอบอะไร ก็บอก

หหากอะไร แจ้่งกันหน่อย

เมื่องต้อการอะไร ถามหา

Comments

comments

Leave a Reply