Date
Breast Cancer Ribbon

กลอนเจ็บๆ

posted by:
Pooja Ja

คำคมคนรักกัน

 

เขาไม่รัก กูรู้

แต่เขาไม่รู้ ว่า กูรัก

Cr.ตามภาพ

Comments

comments

2 Responses to “กลอนเจ็บๆ”

Leave a Reply