Date
Breast Cancer Ribbon

กลอนวันเกษียณ กลอนเกษียณ

posted by:
modify

images

  เพราะทุกก้าวที่ย่างล้วนสร้างสรรค์    จึงคว้าฝันชื่นชมล้วนสมหวัง

เมื่อเป็นศิษย์เด่นดีมีพลัง                            เมื่อคราวครั้งเป็นครูก็คู่ควร

เมื่อเติบโตเปลี่ยนสายฝ่ายบริหาร                  ฝากผลงานมากมีมิสงวน

รางวัลมีตีตราค่าเลิศล้วน                            ให้มิตรมวลชื่นชมสมใจจินต์

เกาะสมุย “ศูนย์วัฒนธรรม”ทำก้าวหน้า           สู่พังงา “สตรี”ที่ถวิล

“จริยธรรมดีเด่น” เช่นชีวิน                           นำศาสตร์ศิลป์สรรค์สร้าง “รางวัลพระราชทาน”

“ผู้บริหารดีเด่น” เห็นคุณค่า                         “ปฏิรูปการศึกษาดีเด่น” เห็นหลักฐาน

“๕ส.”กิจกรรมทำเชี่ยวชาญ                         “เก้า”ตระหง่านเลื่อนซีที่ระนอง

สุราษฎร์พิทยามาคืนเหย้า                           “๕ ส”เข้าพัฒนาน่ายกย่อง

 “กิจกรรมแนะแนว”แววเรืองรอง                    กี่กิจกรรมตริตรองครองรางวัล

  “ป้ายงานพฤกษศาสตร์” ก็สาดแสง              สืบแสดงความภักดีที่รังสรรค์

เมื่อทำดีดีมาหาเร็ววัน                                 โยกย้ายผันนิวาส “สุราษฎร์ธานี”

 เพียงหกปีปลายงานการสร้างสรรค์                 ฝากรางวัลย้ำค่า “ประภาศรี”

“Family Funrun”นั้นเข้าที                           “ป้ายสวนพฤกษ์”ความภักดีมิเปลี่ยนแปลง

“๑๐๐ ปี ครูลำยอง”ครองคำขาน                    คืออาคารน้ำใจไม่แอบแฝง

 เมื่อเครือข่ายฯศรัทธาพาร่วมแรง                   ต่างปรับแต่งอาคารตระการตา

“โรงอาหารฯ” “อาคาร ICT” ชี้ชัด                  “ประภาวิวัฒน์” ลานดนตรี ที่หรรษา

 “ศูนย์สุขภาพฯ”ปรับเอื้อเพื่อพัฒนา               ชุมชนมาร่วมใช้ได้บริการ

“ศูนย์ IT” พร้อมสรรพรับอาเซี่ยน                  ครูต่างชาติแลกเปลี่ยนเวียนสื่อสาร

“โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”                      สองผลงานยิ่งใหญ่ในชีวิต

“สมศ.”รอบที่สามตามตรวจสอบ                   ถูกระบอบมาตรฐานการผลิต

“ระบบช่วยเหลือฯ”ดีเด่นเป็นคนคิด                ภารกิจสุดท้ายให้ชื่นชม

อิสริยาภรณ์ “มหาวชิรมงกุฎ”                        เกียรติยศสูงสุดแสนเหมาะสม

เป็นอาภรณ์ล้ำค่าน่านิยม                             ผลงานบ่มที่ผ่านมาค่าควรครอง

หลังเกษียณยังสืบสานการศึกษา                   สสค.เชิญมาจึงสนอง

ครูสอนดีสร้างสรรค์ตามครรลอง                    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของครูสอนดี

ประภาศรีแสงงามตามนามขาน                     งามผลงานย้ำค่าประภาศรี

ทั้งงามเกียรติงามยศปรากฏชี้                       คือสตรีเพชรน้ำหนึ่งซึ่งน้ำงาม

                                                    จากหนังสือ “สุดเส้นทางช่างปั้น  ๒๕๕๕

                                                             ครูภาทิพ  ศรีสุทธิ์

Comments

comments

Leave a Reply