Date
Breast Cancer Ribbon

กลอนก่อนนอน คิดถึงเธอ

posted by:
Pooja Ja

กลอนอกหัก

ฉันไม่รู้หรอกว่า

เธอจะคิดถึงใคร

แต่เธอจะรู้มั้ย ว่าใจฉัน

คิดถึงเธอ

Cr.ตามภาพ

Comments

comments

Leave a Reply